Velkommen til schizofreniskolen

Denne nettside har som formål å gi støtte til personer som er rammet av schizofreni eller andre psykoselidelser. Enten du har sykdommen selv eller har omsorgen for et familiemedlem eller en venn, finner du informasjon her som kan være til hjelp. De som har vært med på å utarbeide denne side har selv førstehånds erfaring med å takle schizofreni, ved å pleie et familiemedlem, en venn eller en pasient. Målet er å tilby enkle og praktiske råd om hvordan du kan leve med schizofreni. Med en bedre forståelse av sykdommen og hvordan den behandles, vil du kunne få hjelp til å gjøre valg som kan bidra til en enklere hverdag.

Schizofreni er en svært misforstått sykdom. Myter og usannheter om tilstanden utveksles til stadighet. Resultatet er at personer med schizofreni ofte blir utsatt for stigmatisering. Dette kan øke følelsen av isolasjon, ensomhet og frykt.

Vitenskapen gjør stadig nye oppdagelser, nye behandlingsformer for schizofreni dukker opp, og vår forståelse av sykdommen øker. Det gir grunn til å se optimistisk på framtiden. Ingen later som om det er enkelt å leve med schizofreni, men med støtte og forståelse kan veien bli litt enklere å gå.

2019-05-08T07:38:22+00:00

Behandling

Kan det helbredes? Selv om så mange som tre av fire personer som har schizofreni blir betydelig bedre eller helt friske, kjenner man ikke til noe som helt kan helbrede sykdommen. Den eneste måten å kontrollere symptomene på er med antipsykotisk legemiddel, kombinert med annen ikke-medikamentell behandling. Behandlingen av schizofreni har kommet langt de siste [...]

2019-05-08T07:40:34+00:00

Tidlige faresignaler

Det er ofte vanskelig å gjenkjenne de tidlige symptomene på schizofreni. I etterkant vil mange se seg tilbake og sette fingeren på uvanlig atferd lenge før en schizofreni-diagnose stilles. Men på den tiden skjønte ingen at det var noe galt. Noen ganger kan tidlige tegn på schizofreni feiltolkes som tegn på at vedkommende blir voksen, [...]