Antipsykotiske legemidler

Antipsykotiske legemidler er den mest effektive måten å kontrollere de ulike symptomene på (f.eks hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser) som er forbundet med schizofreni. Det finnes et stort tilbud av denne type legemidler og det er sannsynlig at du behøver å prøve flere legemidler innen du finner det som passer best for deg.

Typiske antipsykotika

Typiske antipsykotika har eksistert siden 1950-årene. De virker ved å blokkere dopaminreseptorene i hjernen.

– Fordeler

Effektive når det gjelder å kontrollere hallusinasjoner, vrangforestillinger og paranoide tanker (positive symptomer)

– Ulemper

Mindre virkning på negative symptomer som lav motivasjon, følelsesmessig flathet og sosial tilbaketrekking. Bivirkningene kan være plagsomme, særlig de motoriske forstyrrelsene (skjelving, ufrivillige bevegelser, stivhet i muskler, trippende gange, rykninger), dessuten tørrhet i munnhulen og tretthet. Mange gir også vektøkning. Likevel er typiske antipsykotika til god hjelp for mange pasienter. Et medikament som fungerer godt bør man være tilbakeholden med å bytte ut.

Atypiske antipsykotika

De fleste av disse legemidlene kom i klinisk bruk på 1990-tallet. De blokkerer også dopaminreseptorene, men har en noe annen virkningsprofil når det gjelder andre reseptorer i hjernen.

– Fordeler

God effekt på positive symptomer. Også effekt på negative og kognitive symptomer, men den kan være noe mer variabel. Lavere forekomst av motoriske bivirkninger.

– Ulemper

Vektøkning og søvnighet er relativt hyppige forekommende bivirkninger. Her er det forskjeller mellom de ulike medikamentene, og også hvordan dette slår ut for den enkelte pasient. Ved stor vektøkning øker risikoen for diabetes og forhøyete kolesterol-nivåer, og med det risikoen for hjerte- karsykdom. Hormonforstyrrelser (prolaktin) kan også oppstå.
schizofrenia_i

Alle legemidler som har vist seg å være effektive mot symptomer på schizofreni virker ved å influere på dopaminbaner i hjernen. Å balansere dopamin antas å bidra til å redusere noen symptomer.

 

Skreddersydd behandling

Siden det finnes så mange legemidler mot schizofreni å velge mellom, bør psykiateren kunne finne det eller de som passer for deg. Dette valget avhenger av en rekke ting – hvor godt legemiddelet kontrollerer symptomene, om du får uakseptable bivirkninger, og hvor fornøyd du selv totalt sett er med behandlingen.

Det er viktig at du forteller psykiateren hva som har størst betydning for deg. Hvis det er et bestemt symptom som plager deg, eller en bivirkning som du helst vil unngå, skal du si fra til legen. Han eller hun kan kanskje hjelpe deg å tilpasse behandlingen etter dine ønsker og behov.