Bivirkninger – hva du kan vente deg

I dag finnes svært mange ulike antipsykotiske midler. Ofte vil det være mulig å finne et legemiddel som virker godt uten å gi deg for mye plager.schizofrenia_a

Hvis du opplever bivirkningene som uakseptable, skal du straks si fra til lege eller psykiatrisk sykepleier. I blant kan bivirkninger reduseres eller fjernes ved å endre dose. Andre kan kontrolleres ved å bruke andre legemidler i tillegg, eller ved å legge om kosthold eller livsstil. I blant kan det også være nødvendig å skifte legemiddel. Du bør dessuten si fra til legen hvis du har hatt bivirkninger av legemidler du har tatt tidligere. Dette kan påvirke hvilket antipsykotisk legemiddel legen gir deg.

Ta legemidlet

Antipsykotiske legemidler skal ikke bare bidra til å gjøre deg bedre, men også gjøre at du holder deg frisk. Det betyr at du må ta legemidlet, selv etter at du har begynt å føle deg bedre. En av de vanligste årsakene til tilbakefall etter vellykket behandling, er at man slutter å ta legemidlet slik legen har anbefalt.

Noen vanlige årsaker til at antipsykotiske legemidler ikke tas som de skal:

  • Personen skjønner ikke eller godtar ikke at han/hun er syk – her kan venner og familie spille en vesentlig rolle i å oppmuntre pasienten til å ta legemidlet slik legen har anvist.
  • Bivirkningene er uakseptable – i så fall skal du snakke med psykiatrisk sykepleier eller psykiater. Kanskje dosen kan endres, eller du kan få et annet legemiddel.
  • Medisineringsskjemaet er for komplisert – snakk med lege eller psykiatrisk sykepleier. Kanskje de kan forenkle skjemaet eller foreslå et legemiddel som er enklere å ta. Noen ganger anbefaler kanskje legen bruk av en “depotinjeksjon”. Denne gis én gang hver andre eller tredje uke, og betyr at det ikke er nødvendig å ta legemidlet hver dag.

Spørsmål du skal stille om legemidlet

Når du diskuterer legemidlet med legen eller sykepleieren er det kanskje noen spørsmål du vil stille.
Her er noen forslag:

  • Hvordan vil legemidlet hjelpe meg?
  • Hvilke av symptomene vil det hjelpe mot?
  • Hva er risikoen ved dette legemidlet?
  • Hvem skal jeg kontakte dersom jeg tror jeg har bivirkninger?
  • Hvor lang tid tar det før jeg merker noen effekt?
  • Kan jeg bli avhengig av legemidlene?

Bivirkninger av antipsykotiske legemidler*

biverkninger_
*Type bivirkning og hyppighet kan variere mellom ulike legemidler