Ulike typer legemidler

legemiddel_

Langtidsvirkende injeksjon (Depot)

Med denne typen injeksjon frisettes legemiddelet langsomt i muskelen. Dette er et alternativ for pasienter som har vanskeligheter med å følge doseringer gitt på resepten eller som foretrekker å ikke ha daglige doseringer eller huske å dosere hver dag. Injeksjonene gis vanligvis på sykehus eller dagklinikk og effekten varer i 2-4 uker. Minsker risikoen for psykotiske tilbakefall.

Referanse: Simon Kyaga, MD PhD

Bytte av behandling

Enhver forandring av en behandling kan virke forvirrende. De nye legemidlene skal kanskje tas på andre tidspunkter på dagen, gir andre bivirkninger eller påvirker dine symptomer på en annerledes måte. Det er derfor viktig at du ber om informasjon om den nye behandlingen innen du starter den. Du bør også informere dine nærmeste at du har startet med et nytt legemiddel slik at både de og du selv vet hvem du skal kontakte dersom du trenger hjelp.