Velge en terapeut

Det kan være vanskelig å finne ut hva slags supplerende behandling som er best for deg.

Mange synes det er lettere å foreta dette valget basert på terapeuten og ikke på terapien de tilbyr. For eksempel ønsker du kanskje å gå til en terapeut fra samme bakgrunn eller kultur som deg. Du foretrekker kanskje en kvinnelig terapeut, eller en mannlig.

Forskning har faktisk vist at hvordan du kommer overens med den enkelte terapeuten er viktigere enn hvilken type terapi du får. Hvis du og terapeuten samarbeider godt, stoler på og respekterer hverandre, er det mer sannsynlig at behandlingen virker. Legen skal ta hensyn til det du foretrekker og føler om terapeuten når vedkommende anbefaler supplerende behandling. Du kan også få gode råd fra frivillige organisasjoner og støttegrupper.

Spørsmål du bør stille terapeuten:

  • Hva slags terapi driver du, og hva er målet med den?
  • Hvor lenge varer hver behandling?
  • Hvor ofte er behandlingen?
  • Hvor mange ganger er det sannsynlig at jeg må komme til behandling?
  • Når kan jeg forvente noen effekt av behandlingen?
  • Kan jeg kontakte deg mellom avtalene hvis jeg har behov for det?
  • Hva slags utdannelse har du, og i hvor mange år har du praktisert?
  • Er du medlem av en faglig organisasjon?
  • Har du erfaring i å jobbe med personer med schizofreni?