Alkohol og rusmidler er ikke svaret

Mange mennesker med schizofreni tyr til alkohol og/eller rusmidler for å lette problemene eller for å takle følelser som frykt, isolasjon og depresjon. Bruk av cannabis, amfetamin og andre stoffer som kokain er dessverre ikke uvanlig blant unge mennesker med schizofreni.

Selv om enkelte hevder at bruk av rusmidler hjelper midlertidig, gjenoppretter normal atferd eller døyver symptomene, kan de faktisk forverre symptomene på schizofreni på sikt.

Det er mange bevis på at disse stoffene forverrer sykdommens psykotiske symptomer – paranoia, hallusinasjoner og vrangforestillinger. De kan også utløse en psykotisk episode. Dette kan også skje med dem som aldri har hatt en episode før, men som kan være spesielt sårbare for å utvikle schizofreni – for eksempel personer som har nære familiemedlemmer som har schizofreni.

Hvis du “behandler” schizofrenisymptomene med rusmidler som f.eks. cannabis, tar det også lenger tid før du kan få nødvendig antipsykotisk legemiddel. Jo lenger tid det tar før du begynner med legemidler og annen behandling, jo lenger vil episodene med schizofreni vare. Dette vil redusere sjansene for å få kontroll med sykdommen og bedre livskvaliteten.