Hvordan kan familien hjelpe?

 • I den aktive fasen av schizofreni kan personen være for syk til å ordne opp i til og med mindre problemer. Hvis familien tar på seg noe av ansvaret kan det bidra til å minske belastningen på kort sikt. Men pass deg så du ikke tar over livet deres. Dette kan skape avhengighet og føre til problemer senere.
 • Personer med schizofreni kan bruke ord som høres påfallende ut for andre. Hvis du ikke forstår skal du prøve å kommunisere på andre måter. Hvis dere gjør ting sammen som å lytte til musikk, male, se på TV eller bare sitte stille sammen, viser du at du er interessert og bekymret uten nødvendigvis å bruke ord.
 • Ikke snakk som om personen med schizofreni ikke er der. Personer med schizofreni er som regel klar over hva som foregår rundt dem.

Pass på deg selv – du er ikke til hjelp for familiemedlemmet hvis du blir følelsesmessig utmattet og fysisk syk selv. Beskytt deg mot dette ved å:

 • Ha ditt eget støttenettverk av venner og kollegaer
 • Unngå å bli isolert
 • Kjenn igjen symptomer på stress hos deg selv
 • Identifiser situasjonene familien har vanskeligst å takle
 • Ta vare på interessene utenfor familien
 • Søk profesjonell hjelp
 • Sett av litt tid til deg selv hver dag
 • Vær forberedt på tilbakefall eller krise – den beste måten å takle en krise på, eller kanskje å unngå en, er å vite hva du skal gjøre før det skjer.

Forbered deg på at pasienten blir bedre – du må kanskje ta noen avgjørelser om bosted. Noen pasienter reiser hjem igjen, andre velger bofellesskap, og andre finner hybel eller leilighet alene. Hver familie må finne sin egen løsning. Sosialarbeideren kan gi råd om hva slags bosted som finnes og hva som kan være best i sykdommens forskjellige stadier.

Vær forberedt på at pasienten kan få tilbakefall eller kriser.

anna_no