Lær å bekjempe negative tanker

Noen ganger føler du kanskje at alt går deg i mot og at livet er blitt for vanskelig. Det er ganske vanlig at personer med schizofreni tenker på selvmord.

Å tenke tanken er som regel langt fra å utføre handlingen, tankene vil ofte være flyktige og forsvinne igjen. Dette skal du likevel alltid ta alvorlig. Hvis slike tanker kommer må du ikke nøle med å snakke med andre mennesker – først og fremst dem som står deg nær. Men du skal også være rask til å kontakte lege, sykehus eller ringe nødnummeret for helsehjelp (113), eller be dine pårørende hjelpe deg.

Mange kvier seg for å fortelle om slike tanker, man kan bekymre seg for at det vil øke risikoen for at de vil føre til handling. De fleste opplever tvert i mot en lettelse ved å dele tankene. Men tankene i seg selv er et alvorlig varsel om at du er i krise og trenger hjelp – og den må du eller de som står deg nær sørge for at du får.