Takle stigmatisering og diskrimineringschizofrenia_n

En av utfordringene når du blir friskere er å takle reaksjonene til andre. Det er mye uvitenhet om psykisk sykdom generelt, og om schizofreni spesielt.

Myter om sykdommen kan få folk til å tro at personer med schizofreni er farlige, ville og uforutsigbare. Dette kan skape en vond sirkel med fremmedgjøring og diskriminering for dem som har schizofreni, og ofte også for familiene deres. Stigmatisering kan føre til sosial isolasjon, at man ikke får jobb, misbruker alkohol eller narkotika, hjemløshet og institusjonalisering. Alt dette reduserer mulighetene for å bli frisk.

Fordi stigmatisering skjer i andre folks tanker, kan det være vanskelig å bekjempe det. Det er imidlertid noe du kan gjøre:

  • Finn ut så mye som mulig om schizofreni, slik at du kan korrigere manglende kunnskap med solide fakta.
  • Prøv å fortell andre om schizofreni.
  • Hvis manglende kunnskaper kommer fram i et TV-program eller i en avisartikkel kan du skrive inn og klage.
  • Slåss mot diskriminering. Kontakt fagforeningen hvis du blir møtt med fordommer på jobben. Klag til ledelsen dersom du diskrimineres som kunde eller tjenestebruker.