Egenerklæring

For å sikre at du respekterer pasientens ønsker kan du hjelpe vedkommende med å skrive en ”egenerklæring”’. Dette er et notat der det står hvordan pasienten vil at behandlingen skal foregå dersom vedkommende blir for syk til å ta avgjørelser selv.

Dette kan inkludere:

Navn og kontaktopplysninger til et familiemedlem eller venn som skal gis fullmakt til å fungere som talsperson på pasientens vegne.

En liste over områdene der talspersonen kan ta beslutninger. For eksempel:

  • legemiddel
  • annen behandling
  • økonomi
  • husvære

En liste over bestemte legemidler personen helst vil unngå
Kopier av egenerklæringen skal oppbevares sammen med pasientenes legejournal, hjemme og hos et familiemedlem. Du kan også foreslå at vedkommende har en kopi i lommeboken til bruk i et nødstilfelle.