Jakten på informasjon

Det kan være svært vanskelig å ha omsorgen for en person med schizofreni hvis du ikke vet alt som foregår. Dessverre må ofte familien slåss for å få informasjon om behandlingen vedkommende får. Du nektes kanskje informasjon fordi den som har schizofreni selv ikke tror at han/hun er syk, ikke vil at du skal vite at han eller hun er syk, eller har vendt seg mot familien og med vilje holder deg utenfor.

Fordi helsepersonalet har taushetsplikt er det kanskje ikke så mye du kan gjøre for å få informasjon om en person som er fast bestemt på å holde deg utenfor. Dette kan føre til vanskelige situasjoner. For eksempel kan kanskje vedkommende plutselig stå på dørstokken etter å ha blitt utskrevet fra sykehuset uten at du visste om det.

Du må derfor prøve å gjøre det klart for både pasienten og primærkontakten at de medisinske beslutningene er viktige for både deg og pasienten.