Takle kriser

Hvis noen som står deg nær allerede har hatt en psykotisk episode, er det lurt å lære hvordan du skal reagere dersom det skjer igjen.

Her er noen tips:

 • Unngå trusler og ultimatum
 • Husk at du alltid kan gå din vei
 • Prøv å ikke heve stemmen
 • Unngå kritikk
 • Ikke prøv å lure noen
 • Unngå krangler med andre familiemedlemmer om hva dere skal gjøre
 • Ikke stå hvis vedkommende sitter
 • Unngå direkte, kontinuerlig øyekontakt eller berøring
 • Overhold anmodninger som er rimelige
 • Ikke blokker døråpningen eller lås ytterdøren
 • Snakk med normal stemme
 • Pass på at du vet hvilket sykehus du skal kontakte i et akutt tilfelle
 • Finn ut hvem du kan ringe til for å få hjelp hele døgnet
 • Bestem hvem som skal ta seg av de andre barna (hvis det finnes noen)

Lag en liste over telefonnumre til:

 • fastlegen
 • psykiateren
 • primærkontakten
 • akuttavdelingen for psykiatriske innleggelser
 • politiet