Nyttige lenker

Arbeidsliv og psykisk helse – Rådet for psykisk helse
Frittstående paraplyorganisasjon, med 29 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse.
www.psykiskhelse.no

Helsebiblioteket – Psykisk helse
www.helsebiblioteket.no

Helsedirektoratet – Psykisk helse
www.helsedirektoratet.no

Hjelp til hjelp
Nettportal for psykisk helse.
www.hjelptilhjelp.no

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
En landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.
www.lpp.no

Mental Helse
En medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.
www.mentalhelse.no

Minileksikon om psykiske lidelser
www.psykiskhelseiskolen.no

Morild
Nettsted for barn av psykisk syke foreldre.
www.morild.org

NAPHA
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
www.napha.no

Rådet for psykisk helse
www.psykiskhelse.no

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
En ideell stiftelse, etablert i 1989. Stiftelsen har som målsetting å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.
www.psykopp.no

Tvungent psykisk helsevern
Rapporter fra SINTEF Helse
www.sintef.no

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser – TIPS
www.tips-info.com