Hvordan vil schizofreni påvirke livet mitt?

Dette avhenger av hvor raskt du får hjelp. Mange pasienter med schizofreni har meningsfylte og produktive liv. Med regelmessig medisinering og støtte fra familie, venner og helsepersonell, klarer mange å takle symptomene og skape et stabilt liv.

Hvis schizofreni ikke blir behandlet, kan sykdommen imidlertid forårsake mer og mer skade. Hvis symptomene er alvorlige kan det bli problematisk å utføre dagligdagse oppgaver. Det blir kanskje vanskelig å stelle seg selv, eller du glemmer å spise ordentlig eller pusse tennene eller vaske deg regelmessig. Du drikker kanskje mer alkohol, røyker og misbruker stoff. Som følge av det kan også den fysiske helsen svekkes.

Symptomer som å høre stemmer eller se ting som ikke egentlig er der kan være svært forvirrende og gjøre det vanskelig å konsentrere seg om viktig ting som jobb eller studier. Det kan også bli stadig vanskeligere å lære noe nytt eller huske ting.

Schizofreni kommer sannsynligvis til å påvirke forholdet til andre mennesker. Du begynner kanskje å føle at personer som står deg nær ikke lenger liker deg eller rotter seg sammen mot deg. Det kan bli vanskelig å stole på selv nær familie. Fremmende kan virke skremmende eller truende.

Mangel på energi eller motivasjon kan gjøre at du føler at det ikke er noe vits i å stå opp. Det eneste du vil er å være inne, og stenge resten av verden ute. Jo mindre du går ut jo mer isolert blir du og jo vanskeligere blir det å bryte ut av den vonde sirkelen.

Alle disse symptomene kan gjøre deg veldig nedtrykt og deprimert. Av og til føler du også kanskje at du er fanget i en håpløs situasjon uten noen utvei. Dette er ikke uvanlig, og det er viktig å sikre at du gjør alt du kan for å lette humøret, og snakke med noen du stoler på om hvordan du føler.