Hvorfor meg?

Dette er et spørsmål de fleste som rammes av schizofreni på et eller annet tidspunkt stiller. “Hva har jeg gjort galt for å fortjene dette? ”Svaret er “ingen ting”. Ingen har skylden for schizofreni. Verken du eller andre.

Schizofreni er en sykdom i det mest kompliserte organet i kroppen – hjernen. Det er mange kjemiske budbringere (neurotransmittere) som sender beskjeder rundt om i hjernen. Selv om vi ikke helt forstår hvorfor hjernen ikke fungerer som normalt hos personer med schizofreni, vet vi at visse deler av hjernen hos personer med schizofreni produserer for mye av en kjemisk budbringer (neurotransmitter) som heter dopamin, mens andre deler av hjernen kan ha for lite dopamin. Dopamin spiller en viktig rolle for sansning, følelser, opplevelse av sinnsstemninger og hvordan vi forstår omverdenen på. For mye dopamin kan skape ubalanse i disse følelsene og sansene, og spesielt tolkningen av dem. Det kan føre til at folk opplever paranoia, får vrangforestillinger eller hører stemmer. Disse kalles ”positive symptomer”. For lite dopamin kan føre til apati, ensomhetsfølelse og mangel på motivasjon. Disse kalles ”negative symptomer”. Årsakene til at dopaminnivået kommer i ubalanse er bare delvis forstått. Sannheten er at utviklingen av schizofreni antagelig skyldes en kombinasjon av forskjellige faktorer.dopamin

Disse faktorene inkluderer:

  • Familiehistorie – man har en litt høyere risiko enn gjennomsnittet for å få schizofreni dersom et nært familiemedlem har sykdommen. Men selv om begge foreldrene har schizofreni er det allikevel 60 prosent sjanse for at barna ikke vil få det.
  • Vokse opp i indre bykjerne.
  • Rusmisbruk, særlig cannabis og amfetamin.
  • Stressende hendelser.
  • Smittsom sykdom i løpet av svangerskapet.