Hva er sjansene for at jeg blir bedre?

Det er klart at du er bekymret for fremtiden. Den generelle prognosen for personer med schizofreni er:

  • Ca. én av fire blir helt friske innen fem år og trenger ikke videre behandling. For de fleste andre kan symptomene bli mindre og tilværelsen bedre i forskjellig grad.
  • Omtrent én av to er symptomfrie i lengre perioder, med tilbakefall av og til. Alvoret i og hyppigheten av tilbakefallene varierer mye, og avhenger ofte av kvaliteten på omsorg og støtte som vedkommende får. Etter den første psykotiske episoden får inntil tre fjerdedeler av dem som slutter å ta legemiddel , tilbakefall innen ett år. Dette faller til under halvparten for dem som fortsetter å ta sine legemidler.
  • Ca. 10 prosent vil ha vedvarende problemer. Behandling kan bidra til å redusere noen av dem og gjøre livet lettere. Det er imidlertid sannsynlig at de kommer til å ha sykdommen resten av livet.
  • Det er umulig å forutsi hvilken kategori du kommer inn under. Det kan avhenge av mange faktorer, blant annet hvor alvorlig sykdommen er, forhold i ditt privatliv og hvor nøye du er til å følge legens anvisninger om legemidlet.