Hvordan vil sykdommen utvikle seg?

Utviklingen av schizofreni kan variere betraktelig fra person til person.

Det er imidlertid tre distinkte faser:

  • Prodromal fase – før sykdommen begynner for fullt kan du merke en gradvis forandring i sinnsstemning og atferd. Du begynner kanskje å trekke deg tilbake fra sosial kontakt, oppføre deg rart, være trett og slapp og slutte å bry deg om utseende og personlig hygiene. Det kan virke som om verdenen din forandrer seg. Du føler deg kanskje verken glad eller spesielt trist, bare følelsesmessig flat. Mange personer med schizofreni lærer å gjenkjenne disse tidlige symptomene som en advarsel på at de begynner å få tilbakefall til den aktive fasen av sykdommen. Behandling på dette tidlige stadiet kan da forhindre tilbakefallet.
  • Akutt eller aktiv fase – dette er punktet da det blir umulig å overse sykdommen. Men en del av sykdommen kan være manglende forståelse for at du er syk. Symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner og forvirrende tanker blir tydelige og du når kanskje et krisepunkt. Sykehuset kan være det tryggeste stedet i en krise. Her vil sykdommen bli diagnostisert og du får effektiv behandling.
  • Restfase – når behandlingen begynner å virke merker de fleste at tilstanden stabiliseres og at de akutte symptomene dempes. Noen symptomer (mangel på energi, sosial tilbaketrekking osv.) kan vedvare  – for noen kan de forsvinne ganske raskt, for andre forsvinner de kanskje ikke. Denne fasen kan vare i flere år, ofte avbrutt av tilbakefall til den akutte fasen. Med regelmessig behandling med legemidler og støtte, kan disse tilbakefallene ofte begrenses til et minimum.