Juanita innser at livet aldri mer vil bli det samme. Sykdommen er under kontroll nå. Hun tar legemiddel regelmessig og det er mange måneder siden hun sist hadde symptomer på schizofreni. Men Juanita føler at hun nå lever i en verden som er mer ensom og fiendtlig enn den var før.

Det er gode grunner til dette. Juanitas sykdom var en vanskelig og skremmende opplevelse, ikke bare for henne, men også for dem rundt henne. Hun vet at hun var frekk mot mange av sine nærmeste venner. Hun anklager ikke dem for at de ikke vil snakke til henne nå. Hun føler også motvilje fra kollegaene på supermarkedet der hun jobber. Enkelte har til og med nektet å jobbe med henne. De sier at hun er gal og farlig. Juanita har prøvd å forklare at sykdommen er under kontroll og at selv da hun var syk skadet hun ingen, bortsett fra seg selv. Men de tror ikke på henne. De har lest avisene. De forbinder schizofreni med gale øksemenn og tilfeldige, voldsomme angrep.

Familien til Juanita kan ikke gi mye støtte. De har aldri stått hverandre nær, og hun har knapt snakket med foreldrene siden hun flyttet fra landsbygda til Madrid for ti år siden. Sykdommen har bare økt avstanden mellom dem. Men det er ett håp. Juanitas gamle venner vil kanskje ikke snakke med henne mer, men hun har i det minste begynt å treffe nye mennesker som hun kan begynne på nytt med. For noen uker siden ringte hun en spansk støtteorganisasjon. De hadde noen gode råd om hvordan hun kunne takle fiendtligheten som hun opplevde på jobben. De foreslo at hun ba ergoterapeuten om å snakke med arbeidskollegaene om hva de var redde for. Kanskje det ville bidra til å forsikre dem om at de kan jobbe sammen med henne igjen. Organisasjonen satte også Juanita i forbindelse med en gruppe mennesker som alle hadde vært gjennom lignende opplevelser. Det var rart å møte disse menneskene. Alle kom fra svært forskjellige bakgrunner og Juanita var ganske sjenert og nervøs til å begynne med. Men snart begynte de å snakke, le og dele opplevelser med hverandre. For første gang på mange måneder merket Juanita at hun hygget seg.