Radoslav vet at han ikke er den eneste 15-åringen i Praha som bare bor sammen med en av foreldrene. Men i familien hans er det noen ganger vanskelig å vite hvem som er forelderen – ham eller faren.

Faren til Radoslav, Joseph, har schizofreni. Før var dette veldig vanskelig for Radoslav. Han måtte ofte passe på seg selv, kjøpe sin egen mat og lage sin egen middag. Noen ganger var han vitne til farens psykotiske episoder, som har vært opprørende og skremmende. Han har brukt timevis på å overtale faren til å stå opp.

Det er et vanskelig liv. For vanskelig for moren og søsteren til Radoslav, som reiste hjemmefra i fjor da alt gikk dem over hodet. Siden da har Radoslav måttet greie seg på egen hånd.

Men i det siste har han fått mye mer hjelp. Faren er begynt å gå på dagsenteret ved sykehuset, der han får støtte fra en gruppe leger, psykiatriske sykepleiere, sosialarbeidere og ergoterapeuter. Dette betyr at Radoslav kan gå på skolen uten å være redd for hva faren kan finne på hjemme.

Det betyr også at faren hans har begynt å ta legemiddel regelmessig. Han føler seg alt mye bedre, og kan hjelpe litt mer til hjemme.

Annenhver uke kommer den psykiatriske sykepleieren hjem til Joseph for å se hvordan det går, og for å se om Radoslav trenger mer hjelp. En sosialarbeider besøker dem av og til.

Noen ganger besøker Radoslav senteret sammen med faren. Sist han var der spilte de et rollespill der Radoslav spilte pasient og Joseph spilte lege. Senere diskuterte de hvordan pasienter kan snakke med familie og venner om sykdommen. Det var moro å leke med faren igjen. Men det fikk Radoslav til å tenke. Han hadde egentlig aldri tenkt over hvor vanskelig det var for faren.

Joseph har også meldt seg på et kurs om sosiale og personlige ferdigheter som senterets psykiater har fått i gang. Med tiden vil dette hjelpe Joseph å få tilbake noen av de sosiale ferdighetene han har mistet i løpet av sykdommen. Radoslav håper at det vil gi faren selvtillit til å gå ut mer. De pleide å gå på fotballkamper sammen. Det ville vært fint å se en ny kamp.