Hvor går livet mitt?schizofrenia_j

Hva skjedde med alt det du planla å gjøre: drømmene, håpene og forventningene? Fantes det en tid da fremtiden ikke virket så utfordrende, så vanskelig og så trist?

Dette er den brutale virkeligheten for pasienter med schizofreni. Det er en lidelse som rammer personer i sin beste alder. Dersom du, eller noen du er glad i, har schizofreni, blir kanskje livet aldri det samme mer.

Men det betyr ikke at du aldri kan få et rikt og givende liv igjen. Mange personer som har vært gjennom dette kan fortelle deg at det er mulig å bygge opp en fremtid igjen.

Det første trinnet når du skal gjenvinne kontroll over livet er å forstå mer av situasjonen. Du har kanskje alt en diagnose, eller du kan være i ”limbo”, et sted mellom de første symptomene og en forklaring på årsaken. I begge tilfeller er du bedre forberedt hvis du og familie og venner vet mer om lidelsen og behandlingen for den.

Hva er schizofreni?

Schizofreni er en mental sykdom som påvirker ca. en av 100 personer over hele verden.

Alle kan utvikle sykdommen. Schizofreni oppstår hos unge, gamle og middelaldrende. Den finnes hos personer fra alle samfunnslag og med ulik etnisk bakgrunn. Det påvirker like mange kvinner som menn.

Det er bevist at schizofreni kan være arvelig, og at miljøfaktorer kan øke faren for at sykdommen bryter ut. Men sannheten er at vi ikke kjenner den virkelige årsaken til schizofreni.

Det vi vet er at schizofreni er en vanskelig lidelse som i betydelig grad kan forstyrre livet ikke bare til dem som har det, men også til familie og venner. Det er en vanlig misforståelse at det er en følge av ”splittet personlighet”. Det skyldes at begrepet ”schizofreni” ble utledet fra to greske ord som betyr ”splitt” og ”sinn”. Hensikten var å beskrive en tilstand hvor tanker, følelser og mål ikke henger sammen med atferd.

Mennesker med schizofreni har gode dager og dårlige dager. I perioder kan alt virke trist og håpløst. Men riktig legemiddel kan bidra til å stabilisere symptomene og forståelsesfull, åpen kommunikasjon og støtteterapi kan hjelpe mennesker med schizofreni til å leve gode liv.