Symptomer på schizofreni

Å ha schizofreni kan oppleves som en berg- og dalbane. Det er mange forskjellige tegn og symptomer på schizofreni, og de oppstår i ulike kombinasjoner og alvorlighetsgrad hos hver enkelt.schizofreni_b

Symptomene kan oppstå nesten når som helst i løpet av livet, men som regel først sent i ungdomstiden og hos unge voksne. Menn har en tendens til å utvikle symptomer sent i tenårene eller tidlig i 20-årene, kvinner i 20-årene eller tidlig i 30-årene.

Det kan være spesielt vanskelig å gjenkjenne symptomene dersom sykdommen utvikler seg i tenårene, siden endringer i atferd er vanlig i denne alderen. Schizofreni påvirker måten du tenker, føler og reagerer på. Leger deler symptomene i tre kategorier:

”Positive” symptomer – hallusinasjoner (å se, høre, lukte eller smake ting som ikke er der), og vrangforestillinger, tankeforstyrrelser som kan ta mange former, f.eks. paranoiditet (føle seg forfulgt), grandiositet (storhetstenkning) i blant knyttet til religiøse vrangforestillinger, ”bisarre” (opplevelse av fenomener som er umulige i den aktuelle kulturelle kontekst), influens (grenser mellom egne og andres tanker oppløses, andre stjeler eller bestemmer over tankene), telepatiske evner (kan styre andres tanker).

”Negative” symtomer – følelsesavflatning (en opplevelse av å være ”fremmed for seg selv”, grunnleggende annerledes enn alle andre, ”ikke være en del av menneskeheten” . Dette kan føre til tilbaketrekking fra familie og venner, gi energiløshet og passivitet.

”Kognitive” symtomer – som vansker med å holde oppmerksomheten, huske og konsentrere seg.

 

POSITIVE SYMTOMER

Noen symptomer kan gjøre at du føler deg ”gal”. De er like virkelige for den som har schizofreni som de er uvirkelige for familie og venner.

positive_symtomer

NEGATIVE SYMTOMER

Noen symptomer kan gjøre at du føler deg likegyldig og fører til at du mister interessen for omverdenen.

negative_symtomer

KOGNITIVE SYMTOMER

Noen symptomer kan gjøre at du føler deg forvirret eller som om du ikke kan tenke klart.

kognitive_symtomer