Vente på diagnoseschizofrenia_d

En av de verste periodene for dem som har tidlige symptomer på schizofreni er det som ofte kalles ”limbo”- perioden mellom utvikling av symptomer og stilt diagnose. Dessverre er det ingen enkel test eller blodprøve som kan benyttes til å stille diagnosen. En psykiater må observere personens atferd i flere uker og intervjue både personen som har symptomene, og om mulig nær familie.

Hvor lang tid tar det?

I noen tilfeller kan en offisiell diagnose fra en psykiater ta så kort tid som seks uker fra det søkes hjelp første gang. I andre kan det imidlertid ta 18 måneder eller mer. Mange mennesker bruker denne tiden til ”egenhandling”, leter etter forklaringer og nekter noen ganger å tro på diagnosen schizofreni. Så snart diagnosen er gitt er det viktig å akseptere den og begynne å planlegge hvordan du og alle andre som vil påvirkes skal takle sykdommen fremover.

francois_no