Nettstedet schizofreniskolen.no er organisert og fremarbeidet av Otsuka Pharma Scandinavia AB og H. Lundbeck AS.

Tekstene er hentet fra boken ”Oppdag veien fremover  – Støtte og veiledning for alle som påvirkes av schizofreni.” Denne boken er et felles initiativ fra ialt 18 europeiske pasient og pleieorganisasjoner for psykisk helse. De har sammen dannet nettverket INFORMED (International Network for Mental Health Education). Bristol-Myers Squibb og Otsuka Pharmaceutical Europa har via et økonomisk bidrag støttet dette bokprosjektet. Boken finnes tilgjengelig i et flertall europeiske land.